05454665253
0545 466 5253
kalkandere@kalkanderevakfi.org.tr
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TOPLANTI YASAĞI GENELGESİ

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TOPLANTI YASAĞI GENELGESİ

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TOPLANTI YASAĞI GENELGESİ

4 Yıl Önce

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İller İdaresi Genel Müdürlüğü
ACELE
Sayı : 89780865-153-E.16228 02/10/2020

İlgi : Sağlık Bakanlığının 01.10.2020 tarih ve 13588366/149/1604 sayılı yazısı.
Koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski
yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını
kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve COVID19
Bilimsel Danışma Kurulu
önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak
uygulamaya geçirilmiştir.
Bilindiği üzere Dünyada halen Covid19
salgını ve vaka artışları devam etmekte olup
özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme yaşandığı görülmektedir. Birçok
Avrupa ülkesinde kişilerin toplu olarak bir araya gelmelerine yönelik yeni kısıtlamalara
gidilmektedir.
Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel
prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler
göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve
önlemler belirlenmektedir.
Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı tarafından Bakanlığımıza hitaben gönderilen ilgi
yazıda; “Dünyayı tehdit etmeye devam eden COVID19
pandemisine yönelik olarak;
COVID19
Bilimsel Danışma Kurulu ve Sağlık Bakanlığı’nca ülkemizdeki ve Dünya’daki
en güncel bilimsel gelişmeler ve deneyimler takip edilmekte, bu kapsamda Pandeminin
ülkemizdeki kontrolüne yönelik çalışmalar yürütülmekte teknik rehberler ve protokoller
yayınlamakta ve güncellenmektedir.
Dünyada halen COVID19
vaka artışları devam etmektedir. Ülkemizde de Covid19
vakalarının devam etmekte olması, her ne kadar vaka sayıları belirli bir düzeyde kontrol
altına alınmış olsa da önümüzdeki sonbahar ve kış aylarında tüm dünyada olduğu gibi
ülkemizde de özellikle damlacık yolu ile bulaşan solunum yolu hastalıklarının görülme
sıklığının artış gösterebilmesi beklenmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımız bünyesinde
oluşturulan COVID19
Bilimsel Danışma Kurulu, fiziksel mesafenin korunmasının zor
olacağı sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler
veya kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının yapılmamasını ve ileri tarihe
ertelenmesini önermiştir.” denilmektedir.

Bu çerçevede, Sağlık Bakanlığının ilgi yazısı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiye
kararı doğrultusunda, mevsimsel etkilerde göz önünde bulundurularak, 02.10.2020
tarihinden itibaren 01.12.2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından
düzenlenecek ve oluşacak kalabalıklar nedeniyle fiziki mesafe kuralının korunmasının
mümkün olmadığı etkinliklerin (genel kurul, geniş katılımlı toplantılar, seminer vb.)
ertelenmesi gerektiği değerlendirilmiştir
Vali ve Kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları
kararlarının ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve
mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden
davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli
işlemlerin başlatılması hususunda;
Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.
Süleyman SOYLU
Bakan


T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İller İdaresi Genel Müdürlüğü
ACELE
Sayı : 89780865-153-E.16228 02/10/2020
Konu : Geniş Katılımlı Etkinliklerin Ertelenmesi

Bağış yapmak için ilgili sayfayı ziyaret edin! Bizi hemen arayabilirsiniz! 0216 391 4628