05454665253
0545 466 5253
kalkandere@kalkanderevakfi.org.tr
Kalkandere Vakfı Hakkımızda

Vakfımız - Vakfımız

Vakfımız

Vakfımız, 10 Haziran 1998 tarihinde Anayasada, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlanan, cumhuriyetin temel ilkelerine ve ülkenin bölünmez bütünlüğüne bağlı kalarak; toplumun, eğitim-bilim, sağlık, çevre koruma, kültür, ekonomi, turizm ve diğer yönlerden gelişmesine; toplumun ve üyelerin sosyal yardımlaşma ve dayanışmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Asırlardır ilçemizde süregelen eğitim yetersizliğinin makûs talihini yenmek, Kalkandereli gençlerimizin toplumda ön planda olan, kaliteli eğitim alan, örnek vatandaşlar olması için Sağlık ve Çevre bakımından Kalkandere’nin geri kalmışlığı çözüme kavuşturacak projelerle kamuoyu oluşturmak ve ilçemizin çevre sorunlarını azaltmak hedefimizdir.